Länk till min Hemsida / Startsida


Bullandö idag


Bullandö idag handlar mycket om fritid. Mycket kretsar naturligtvis kring båtliv och den vackert belägna marinan. Men Bullandö som ligger centralt i skärgården har även många fritidshus med boenden som kan glädjas åt en vacker och fin natur, plus närheten till en fantastisk skärgård. Bullandö har ett strategiskt bra läge med närhet både till norra och södra skärgården.Landskapsanalys


Värmdö komun har tidigare genomfört en lanskapsanalys avseende Bullandö. Av denna framgår bla a kulturhistoriskt värdefulla områden. Där visas även naturstråk, ekologiskt värdefulla områden, värdefulla träd, marina värden mm.


Nedanstående karta märker ut dessa områden


Landskapsanalys Bullandö

Landskapsanalys teckenförklaring


De värdefulla träden på Bullandö består mestadels av ekar. De äldsta är troligen runt 300 år, d v s uppkomna efter ryssarnas härjningar. Eken på bilden nedan står vid korsningen Bullandövägen / Ölviksvägen och är en riktig sparbanksek, om nu någon vet vad det är idag ;-).

Sparbanksek

Det finns även ett fåtal andra gamla träd, exempelvis gran, tall, björk och en. Nedan en tall nära badplatsen som mäter 3 meter i omkrets en meter ovan marken och en gran vid simpströmsvägen där de nedersta grenarna är ca 5 meter långa.

Tall Gran


På Bullandö förekommer även en del orkideer. Vanligast är nog Adam och Eva som synns på bilden nere till vänster. Mer sparsamt förekommande är Jungfru Marie nycklar, bilden nere till höger. Jag har även sett något enstaka exemplar av Nattviol borta vid badplatsen. Vissa år, men med stora mellanrum har jag även sett ängsnycklar.


Adam och Eva Jungfru Marie nycklar

På Bullandö finns det även gott om blåsippor. De trivs ju bra där det finns ek.


BlåsipporVägarna på Bullandö


Vägarna har ofta givits namn efter vikar, vatten och öar.


Här följer en lista, med förklaring till var namnen kommer ifrån;


  • Bromssträckan - namngiven troligen efter familjen Fredrik Broms som från början ägde fastigheten längst in på vägen
  • Båtmansvägen - namngiven efter det torp som låg längst in på vägen vid vattnet och under en tid beboddes av båtsmän (se vidare under avsnitt "Bullandö förr i tiden"). Fastigheten finns kvar idag men har moderniserats.
  • Fågelsångsvägen - namngiven efter ön Fågelsången i Simpströmmen
  • Hagslingan - namngiven troligen efter en hage
  • Norrviksstrandsvägen - namngiven efter Norrviken
  • Paulivägen - namngiven efter släkten Pauli (se vidare under avsnitt "Bullandö förr i tiden")
  • Seglarbyvägen - namngiven efter seglarbyn i södra delen av Bullandö
  • Simpströmsvägen - namngiven efter Simpströmmen
  • Ölviksvägen - namngiven efter Ölviken

Djurliv


Bullandö har även ett mycket rikt djurliv.


Efterföljande länk visar en del av djurlivet på Bullandö.
Några bilder från Bullandö


Tidig gryning i Simpviken.

Gryning

En soluppgång strax efter midnatt runt midsommar.

Soluppgång

En solnedgång med mörka moln.

Solnedgång

En vägkorsning en blöt vårdag.

Vägkorsning

Även några ladusvalor tycks gilla båtlivet ;-) .

Ladusvalor
Källor


Värdmdö komun
Länk till min Hemsida / Startsida

Copyright © Björn Lindholm 2017